Tại các địa phương cấp độ dịch cấp 1, 2, các hoạt động vận tải khách thực hiện bình thường. Địa phương vùng dịch cấp 3 hoạt động có điều kiện.

Ngày 21/11, UBND TP.Đà Nẵng cho biết, vừa có hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thống nhất các hoạt động vận tải hàng hải, đường sắt, hàng không, vận tải hàng hóa bằng đường bộ được hoạt động bình thường ở các cấp độ dịch.


Đà Nẵng cho mở lại toàn bộ hoạt động vận tải khách nội thành, tuyến cố định, trừ các địa phương dịch cấp độ 4

Riêng vận tải hành khách đường bộ, vận tải hành khách đường thủy nội địa hoạt động theo các cấp độ dịch.

Theo hướng dẫn, đối với các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 1 hoặc cấp 2, vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt, phương tiện vận chuyển khách du lịch đường thủy nội địa và vận tải chở người nội bộ hoạt động bình thường.

Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô hoạt động bình thường và đáp ứng các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch của địa phương hai đầu tuyến.

Trường hợp địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 3, vận tải khách bằng xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt, hoạt động không quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị. Vận chuyển tối đa không vượt quá 50% số người được phép chở trên phương tiện.

"Vận tải khách tuyến cố định liên tỉnh hoạt động tối đa không vượt quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được Sở GTVT công bố và vận chuyển tối đa không vượt quá 50% số người được phép chở trên phương tiện (không áp dụng quy định giãn cách đối với xe giường nằm)", hướng dẫn nêu.

Nếu địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế (phong tỏa) thì dừng hoạt động vận tải khách đối với xe tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe điện bốn bánh thí điểm vận chuyển khách du lịch, tàu vận chuyển khách du lịch đường thủy nội địa. Riêng hoạt động vận tải chở người nội bộ thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố.