Chiều 5.9, Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cho biết, sau gần 2 ngày triển khai cấp giấy đi đường QRcode, toàn thành phố đã có 92.600 người được duyệ

Chiều 5.9, Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cho biết, sau gần 2 ngày triển khai cấp giấy đi đường QRcode, toàn thành phố đã có 92.600 người được duyệt giấy đi đường.


Đà Nẵng đã cấp 92.600 giấy đi đường QRcode. Ảnh: Thanh Chung

Cụ thể, sau khi có quyết định của thành phố về các biện pháp phòng dịch COVID-19 mới và cấp giấy đi đường QRcode vào tối ngày 3.9, từ ngày 4.9 doanh nghiệp người dân đăng ký và các cơ quan rà soát phê duyệt.

Đến thời điểm này đã xử lý 55% đề nghị của doanh nghiệp người dân; cấp 92.600 giấy và người dân đã in ra 72.500 giấy đi đường, chiếm 72%. So với thời điểm chiều ngày 4.9, các cơ quan đã xử lý, cấp giấy tăng 330% trong ngày 5.9.

Đặc biệt, trong đó có 30,7% đề nghị cấp giấy không đúng và bị từ chối. Các Lý do hồ sơ cấp giấy đi đường bị từ chối:

Hồ sơ nộp không đúng đối tượng được phép hoạt động theo Quyết định 2905. Nhóm này khoảng 40%.

Hồ sơ nộp không đảm bảo (phương án phòng chống dịch, giấy cam kết sơ sài). Nhóm này khoảng 30%.

Danh sách nhân viên đề nghị cấp giấy thiếu thông tin (ví dụ: không có lộ trình, tuyến đường chính, thời gian đăng ký, biển số xe, không có mục đích tham gia giao thông, không có thông tin vùng nguy cơ đỏ xanh vàng...); danh sách nhân viên đăng ký giấy không đúng ngành nghề cho phép hoạt động. Nhóm ngày khoảng 25%

Các trường hợp khác (gửi sai cơ quan đề nghị cấp) khoảng 5%

Hầu hết người dân đánh giá cao việc triển khai cấp cấp Giấy đi đường QRcode của Đà Nẵng, đặc biệt là hoàn toàn trực tuyến, áp dụng công nghệ QRcode; vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; vừa góp phần trong phòng chống dịch.

Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; Sở Thông tin Truyền thông bố trí 20 nhân lực trực tổng đài hỗ trợ; đã tiếp nhận khoảng 5.000 cuộc gọi thắc mắc về giấy đi đường.

Nguồn:https://laodong.vn/giao-thong/gan-2-ngay-trien-khai-da-nang-cap-92600-giay-di-duong-qrcode-950047.ldo