Đà Nẵng hỗ trợ gạo và thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-198/16/2020 04:21:00 PM
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 200/BCĐ-SLĐTBXH về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid -19.

Theo đó, để việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn thành phố đảm bảo thống nhất giữa các địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện mức hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong vùng cách ly y tế 5kg gạo/khẩu/14 ngày, thực phẩm và nhu yếu phẩm trị giá 40.000 đồng/khẩu/ngày trong thời gian thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Đồng thời, hỗ trợ người dân gặp khó khăn ở tại cộng đồng 15kg gạo/khẩu/tháng và thực phẩm, nhu yếu phẩm (nếu có).

Căn cứ tình hình thực tế, UBND thành phố xem xét sử dụng ngân sách để mua lương thực hỗ trợ cho người dân theo quy định. Ban chỉ đạo đề nghị ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sớm có hướng dẫn để các địa phương triển khai thực hiện.


Bên cạnh sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, chính quyền TP Đà Nẵng sẽ hỗ trợ gạo và thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: T.Q.C.

Ngoài ra, vào ngày 13/8, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng có văn bản số 5866/SXD-TTS gửi chủ đầu tư, nhà thầu, chủ sở hữu lao động trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công, chủ sở hữu lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố đang tạm dừng thi công để phòng, chống dịch Covid-19 triển khai thực hiện các nội dung:

Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công, chủ sở hữu lao động tại các côngtrình xây dựng có trách nhiệm hỗ trợ điều kiện ăn, ở; thống kê người lao động ngoại tỉnh có nhu cầu về quê; không để tình trạng người lao động ở lại các công trình, lán trại, không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, dễ lây lan dịch bệnh

Sở Xây dựng cũng yêu cầu báo cáo chi tiết về tình hình cán bộ, công nhân tại công trình và báo cáo kết quả kèm theo hồ sơ chi tiết về các sở: Xây dựng; Lao động,Thương binh và Xã hội; Y tế trong ngày 17/8/2020.

Nguồn:https://www.phapluatplus.vn/doi-song/da-nang-ho-tro-gao-va-thuc-pham-nhu-yeu-pham-cho-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dich-covid-19-d132361.html