Đà Nẵng: Chi trả hơn 124 tỉ đồng theo Nghị quyết của Chính phủ8/30/2020 07:33:00 PM

Tổng số đối tượng chi trả tại Đà Nẵng là 116.966 người với tổng kinh phí hơn 124 tỉ đồng

Tối 30-8, Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng thông tin về kết quả chi trả cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn TP, tính đến ngày 25-8.

Đây là những người được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, tổng số đối tượng chi trả là 116.966 người với tổng kinh phí hơn 124,2 tỉ đồng.

Trong đó, đã chi 14.045/14.045 người với tổng số tiền là hơn 21 tỉ đồng cho người có công với cách mạng.

Đã chi 26.560/26.605 người với tổng số tiền gần 40 tỉ đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội. Còn 45 trường hợp đã gửi thông báo nhiều lần nhưng chưa nhận do ra khỏi TP chưa về nhận.

Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo: Đã chi 52.763/52.772 người với tổng số tiền gần 40 tỉ đồng, còn chín trường hợp do ra khỏi TP chưa về nhận.

Người lao động: 23.598 người đã có quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả với tổng số tiền gần 24 tỉ đồng.

Trong đó đã chi trả cho 18.761 người với số tiền hơn 19 tỉ đồng, đạt khoảng 80% tổng số lượng người và số tiền được chi trả.

Về đối tượng đặc thù của TP theo Nghị quyết 298/NQ-HĐND ngày 22-5-2020 của HĐND TP Đà Nẵng, tổng số 2.528 người với tổng kinh phí hơn 3,2 tỉ đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng, việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ giải quyết cho người lao động ở một số địa phương còn chậm. Các biểu mẫu, thủ tục, hồ sơ còn khá phức tạp, nhất là trong thời gian đầu triển khai.

“Một số thông tin chưa nhất quán nên gây nhiều khó khăn cho cơ sở khi giải thích cho nhân dân đến yêu cầu giải quyết hỗ trợ. Thời gian thẩm định quá ngắn (2-3 ngày), lực lượng cán bộ mỏng…” - Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng cho hay.

Nguồn:https://plo.vn/dich-covid-19/da-nang-chi-tra-hon-124-ti-dong-theo-nghi-quyet-cua-chinh-phu-935399.html