Đà Nẵng: Vào chợ không đeo khẩu trang sẽ bị phạt4/06/2020 03:25:00 PM
Các tiểu thương, khách hàng sẽ không được vào chợ nếu không đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn.

Ngày 6-4, Sở Công Thương Đà Nẵng đã có văn bản về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ trên địa bàn TP.


Người dân khi vào chợ cần đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn để phòng, chống dịch. Ảnh: TA

Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, tại các chợ vẫn còn tình trạng khách hàng vào chợ không mang khẩu trang, chưa đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người với người.
Do đó, Sở đề nghị UBND các quận, huyện, giám đốc công ty quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng, trưởng ban các ban quản lý các chợ quận, huyện khẩn trường chỉ đạo dọn về sinh môi trường, phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại các chợ thuộc thẩm quyền quản lý.

Các đơn vị bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại cổng chợ và tăng cường công tác kiểm soát tại các chợ, yêu cầu bắt buộc các hộ tiểu thương, khách hàng phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào chợ và giữ khoảng cách an toàn giữa người với người.

Đối với các trường hợp tiểu thương, khách hàng không chấp hành việc đeo khẩu trang, không rửa tay bằng nước sát khuẩn thì kiên quyết không cho vào chợ. Tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường hợp không đeo khẩu trang tại các chợ.
Sở cũng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu bố trí thời gian họp chợ hợp lý, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, lập danh sách, số điện thoại các hộ tiểu thương tại các chợ có thể cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu thông quan hình thức đặt hàng, giao hàng tại nhà để công khai cho nhân dân biết.

Nguồn:https://plo.vn/kinh-te/vao-cho-khong-deo-khau-trang-se-bi-phat-903339.html