Đà Nẵng mở rộng đối tượng được hỗ trợ do COVID-194/10/2020 06:11:00 PM
Ngoài các đối tượng được hỗ trợ theo quy định của Trung ương, Đà Nẵng còn hỗ trợ thêm cho nhiều đối tượng đặc thù khác.

Chiều 10-4, các Ủy viên UBND TP Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua Tờ trình đề xuất hỗ trợ cho các đối tượng, hộ gia đình trên địa bàn TP bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tờ trình sẽ được trình ra kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sắp tới để xem xét thông qua.

Người lao động mất việc, nghỉ việc không lương... được hỗ trợ từ 1 triệu đến 1,8 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại tờ trình này, UBND TP Đà Nẵng chia ra làm hai nhóm đối tượng nhận hỗ trợ. Nhóm một là các đối tượng theo quy định của Trung ương được hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1.800.000 đồng/người/tháng trong vòng ba tháng. Riêng nhóm người lao động thì căn cứ vào thời gian thực tế mất việc, ngừng việc.

Tổng kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng này là 278,8 tỉ đồng. Dự kiến ngân sách TP Đà Nẵng đảm bảo 70%, tức hơn 195 tỉ đồng.
Nhóm đối tượng thứ hai là nhóm đặc thù khác của TP ngoài quy định của Trung ương.

Cụ thể, Đà Nẵng dự kiến hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng trong ba tháng đối với thân nhân của người có công cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên theo. Tổng mức hỗ trợ 615 triệu đồng cho 410 người.

Hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng trong ba tháng đối với hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn TP (loại trừ hộ nghèo, cận nghèo chuẩn Quốc gia) được UBND TP phê duyệt tại Quyết định 1027 ngày 24-3-2020. Tổng mức hỗ trợ hơn 26,4 tỉ đồng cho 8.805 hộ.

Hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng trong ba tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Tổng mức hỗ trợ hơn 1,5 tỉ đồng cho 1.032 người.

Hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng trong ba tháng đối với bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị quyết 196/2018 của HĐND TP Đà Nẵng. Tổng mức hỗ trợ 135 triệu đồng cho 90 người.

Hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng đối với người mất sức lao động có thời gian công tác thực tế dưới 15 năm hết tuổi lao động, có hoàn cảnh khó khăn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 45/2010 của UBND TP Đà Nẵng. Tổng mức hỗ trợ 318 triệu đồng cho 212 người.

Hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng đối với trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em con hộ nghèo, trẻ em khuyết tật nhẹ. Ngoài ra còn có người cao tuổi không có điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu tự nguyện vào sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập theo khoản 4, Điều 25 Nghị định 136/2013. Tổng mức hỗ trợ 900 triệu đồng cho 600 người.

Tổng số kinh phí UBND TP Đà Nẵng trình HĐND TP sử dụng ngân sách địa phương là gần 30 tỉ đồng cho nhóm đối tượng đặc thù nói trên.

Theo UBND TP Đà Nẵng, nguyên tắc hỗ trợ là đối tượng thuộc diện hưởng từ hai chính sách hỗ trợ trở lên theo quy định của Chính phủ và TP thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất. Đối với hộ thì chỉ được nhận một suất hỗ trợ duy nhất.

Các cấp chính quyền cơ sở, cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm xác định đúng đối tượng hỗ trợ, bảo đảm công khai minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, các khoản tiền hỗ trợ phải đến tận tay người dân, người lao động.

Về phương thức hỗ trợ, UBND các quận, huyện chuyển danh sách cho bưu điện quận, huyện thực hiện chi trả cho các đối tượng một lần trong tháng 4-2020.

Như vậy, tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Đà Nẵng là gần 309 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương dự kiến khoảng gần 84 tỉ đồng, ngân sách TP dự kiến khoảng hơn 225 tỉ đồng.

Nguồn:https://plo.vn/thoi-su/da-nang-mo-rong-doi-tuong-duoc-ho-tro-do-covid19-904642.html