Học sinh Đà Nẵng tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 12/4 để phòng dịch Covid-193/27/2020 04:34:00 PM
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ngày 27/3 đã kí công văn chỉ đạo nhiều nội dung liên quan công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trong đó cho học sinh tiếp tục nghỉ học.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất cho phép tất cả trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 12/4.

Trên toàn TP Đà Nẵng dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng.Ảnh tư liệu minh họa. (Ảnh: Chu Lai).

Đối với các hoạt động thể thao tại các trung tâm, giao Sở VH&TT tham mưu UBND thành phố những loại hình nào không được phép hoạt động, những loại hình nào được phép hoạt động với các điều kiện cụ thể kèm theo, đảm bảo cho người dân luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe nhưng không xảy ra lây nhiễm chéo và đảm bảo các qui định phòng chống dịch.

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn, dừng việc nhận khách đến lưu trú từ 0h ngày 28/3, riêng đối với những khách hiện đang lưu trú tại các khách sạn và cơ sở lưu trú, giao Sở Du lịch yêu cầu các chủ cơ sở thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch theo qui định.

TP Đà Nẵng cũng tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Thời gian thực hiện các biện pháp này từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4. Người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người sẽ bị xử lí trách nhiệm, kỉ luật nghiêm theo qui định.

Nguồn:https://vietnammoi.vn/hoc-sinh-da-nang-tiep-tuc-nghi-hoc-den-het-ngay-12-4-de-phong-dich-covid-19-20200327161612873.htm