Đại học Đà Nẵng phát thông báo khẩn cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến 23/22/14/2020 05:17:00 PM
Đại học Đà Nẵng có thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ để phục vụ chống dịch.

Ngày 14/2, Đại học Đà Nẵng đã có thông báo khẩn gửi đến các đơn vị thành viên về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19.


Công văn khẩn của Đại học Đà Nẵng về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 23/2. Ảnh: TT

Trước đó, Đại học Đà Nẵng có công văn cho sinh viên của các trường, khoa trực thuộc trở lại học tập bình thường kể từ ngày 17/2.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng cũng như diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trong những ngày tới còn rất phức tạp cứ kết luận cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp Đại học Đà Nẵng, Giám đốc Đại học Đà Nẵng yêu cầu:
< br />Các đơn vị thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/2/2020. Đối với sinh viên quốc tế tạm thời chưa quay lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của nhà trường.

Các đơn vị có phương án tổ chức dạy, học bù ngay sau khi sinh viên tập trung trở lại để đảm bảo kế hoạch đào tạo.

Triển khai cho sinh viên tự học có hướng dẫn của giảng viên và tổ chức giảng dạy trực tuyến các môn học, học phần (nếu đủ điều kiện).

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế. Tạm dừng việc cử cán bộ, giảng viên, sinh viên tới vùng có dịch công tác, học tập, nghiên cứu, giao lưu…

Nguồn:http://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/dai-hoc-da-nang-phat-thong-bao-khan-cho-sinh-vien-tiep-tuc-nghi-hoc-den-232-post207125.gd