Đà Nẵng hỗ trợ thêm 100 - 200 triệu đồng cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi12/20/2019 12:06:00 PM
Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung vừa ký nghị quyết sửa đổi, bổ sung về quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc.


Đại biểu HĐND Võ Văn Thương - trưởng Ban tổ chức Thành ủy - phát biểu thảo luận tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng - Ảnh: V.HÙNG


Theo đó, đối tượng áp dụng chính sách này là cán bộ, công chức (CB, CC) công tác tại các cơ quan thuộc khối đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội.

Các chức danh được hưởng chính sách này, gồm CB chủ chốt (cấp trưởng, cấp phó) Thành ủy, HĐND, UBND TP; cấp trưởng, phó các cơ quan thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội cấp TP, cấp quận, huyện thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý; trưởng phòng và tương đương công tác tại các cơ quan thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị xã hội cấp TP đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 trở lên so với mức lương cơ sở; trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc quận, huyện ủy; trưởng phòng và tương đương thuộc UBND quận, huyện; trưởng các tổ chức chính trị xã hội cấp quận, huyện đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3 trở lên so với mức lương cơ sở.

Người đã và đang đảm nhiệm các chức vụ, chức danh trên ít nhất phải có thời gian giữ chức vụ đủ 3 năm trở lên, thời gian công tác còn lại phải đủ từ 1 năm đến dưới 5 năm công tác tính đến thời điểm nghỉ hưu đảm bảo một trong hai điều kiện. Đang giữ chức vụ mà có cán bộ trẻ được quy hoạch và có đủ điều kiện bổ nhiệm vào vị trí dự kiến thay thế. Hai là có nguyện vọng thôi làm nhiệm vụ, thôi việc được cơ quan quản lý và cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý.

Ngoài các mức hỗ trợ chế độ thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc và hỗ trợ chế độ, chính sách theo thời gian công tác thì các đối tượng theo quy định được hỗ trợ thêm như sau: CB là ủy viên Ban thường vụ Thành ủy trở lên và các chức danh tương đương khác được hỗ trợ thêm 200 triệu đồng. CB là thành ủy viên; người đứng đầu các hội tổ chức chính trị xã hội; các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và tương đương; các sở, ban, ngành và tương đương; bí thư các quận, huyện ủy, các đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy và các chức danh tương đương khác được hỗ trợ thêm 180 triệu đồng.

Cấp phó của người đứng đầu Ủy ban MTTQ VN TP và các tổ chức chính trị xã hội TP; các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và tương đương; các sở, ban, ngành; phó bí thư các quận, huyện ủy, các đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy; chủ tịch HĐND các quận, huyện; chủ tịch UBND các quận, huyện và các chức danh tương đương khác được hỗ trợ thêm 160 triệu đồng.

Ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm tra Thành ủy; ủy viên Ban thường vụ các quận, huyện ủy; phó chủ tịch HĐND các quận, huyện; phó chủ tịch UBND các quận, huyện và các chức danh tương đương khác được hỗ trợ thêm 140 triệu đồng.

Trưởng phòng và tương đương công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị xã hội cấp TP, ủy viên Ban thường vụ các đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy và các chức danh tương đương khác được hỗ trợ thêm 120 triệu đồng.

Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc quận, huyện ủy; trưởng phòng và tương đương thuộc UBND quận, huyện; trưởng các tổ chức chính trị xã hội cấp quận, huyện được hỗ trợ thêm 100 triệu đồng.

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Nguồn:https://tuoitre.vn/da-nang-ho-tro-them-100-200-trieu-dong-cho-can-bo-nghi-huu-truoc-tuoi-20191220100334884.htm