Ngày 6-7, nguồn tin của PV Tuổi Trẻ cho biết ông Nguyễn Bá Cảnh (đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, nguyên thành ủy viên, nguyên phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng) đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Bá Cảnh đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Ông Nguyễn Bá Cảnh phát biểu trong một phiên họp HĐND TP Đà Nẵng - Ảnh: Tư liệu

Ngày 6-7, nguồn tin của PV Tuổi Trẻ cho biết ông Nguyễn Bá Cảnh (đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, nguyên thành ủy viên, nguyên phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng) đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Cảnh là con trai của cố bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Theo nguồn tin trên, căn cứ đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng của ông Cảnh và Luật tổ chức chính quyền địa phương, xét thấy lý do xin thôi làm đại biểu HĐND TP của ông Cảnh là phù hợp quý định, Thường trực HĐND TP thống nhất trình tại kỳ họp ngày 9-7 để HĐND TP Đà Nẵng quyết định.

Trước đó ngày 14-5, Ban Bí thư đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra trung ương tại tờ trình số 193 ngày 6-5, Ban Bí thư, nhận thấy trong thời gian giữ cương vị thành ủy viên, bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, ông Cảnh đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ, vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Ban Bí thư cho rằng ông Cảnh đã vi phạm các quy định của Ban Chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm; quy định của Ban Bí thư và Thành ủy Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Ban Bí thư cũng khẳng định trong quá trình kiểm điểm, ông Cảnh đã nhận thức rõ sai phạm, khuyết điểm của bản thân và nhận hình thức kỷ luật.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét và kết luận, tính chất, mức độ vi phạm, khuyết điểm của ông Cảnh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan công tác và cá nhân ông Cảnh, cần phải áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Căn cứ vào quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất mức độ, hậu quả vi phạm và quá trình công tác của ông Cảnh, Ban Bí thư quyết định kỷ luật ông Cảnh bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Nguồn:https://tuoitre.vn/ong-nguyen-ba-canh-xin-thoi-lam-dai-bieu-hdnd-tp-da-nang-20190706103046776.htm