Ngày 9-7, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay lãnh đạo TP vừa ban hành công văn 4500/UBND-TTTP về triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị ứng dụng mạnh công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc.

Ngày 9-7, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay lãnh đạo TP vừa ban hành công văn 4500/UBND-TTTP về triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.


Một góc TP Đà Nẵng. Ảnh: XS

Công văn yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, cơ quan mình thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, TP yêu cầu đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực, có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, điều tra, bảo đảm ngăn chặn cho được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, vòi vĩnh, chung chi, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi 

“UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4”, công văn nêu.
Công văn cho hay Đà Nẵng sẽ kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật. Cạnh đó, định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo đúng quy định.
“Lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, điều tra viên”, công văn nêu.

Trước đó, trong báo cáo của UBND TP Đà Nẵng trình kỳ họp HĐND TP đang diễn ra, UBND TP cho hay theo báo cáo của các đơn vị, địa phương trong sáu tháng đầu năm 2019 chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi. Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Sáu tháng đầu năm 2019, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp, các ngành và các tổ chức thanh tra trên địa bàn TP đã tiếp nhận 38 đơn tố cáo. Qua công tác giải quyết tố cáo chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Nguồn:https://plo.vn/thoi-su/da-nang-han-che-can-bo-gap-truc-tiep-doanh-nghiep-844979.html