Ngày 1-6, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt 9 khách sạn vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền là 630 triệu đồng.


Tổng số tiền các khách sạn vi phạm xả thải ra môi trường phải nộp phạt là 630 triệu đồng và phải khắc phục hệ thống xử lý nước thải.

Ngày 1-6, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt 9 khách sạn vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền là 630 triệu đồng.

Các khách sạn gồm: Balcona Đà Nẵng, TMS Luxury, Risemount Premier Đà Nẵng, Parosand Đà Nẵng, Paris Deli, Lê Hoàng, Hùng Anh, Parze Ocean, Gemma.Các khách sạn trong danh sách sự phạt. Ảnh: HẢI HIẾU

Bên cạnh đó, các đơn vị vi phạm buộc phải có biện pháp khắc phục hậu quả như cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại khách sạn có công nghệ, công suất xử lý đúng với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt, các đơn vị vi phạm phải báo cáo kết quả khắc phục về Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.


Ngoài ra, còn 3 khách sạn đang xác minh hành vi vi phạm theo nội dung giải trình để xử lý gồm Sea Front, Misa và Sea Castle 2. Một đơn vị qua xác minh không vi phạm là khách sạn Luxtery.

Trước đó, từ ngày từ 5 đến 27-3, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập các Đoàn kiểm tra việc đấu nối, thoát nước và xử lý nước thải của 61 đơn vị trên lưu vực Mỹ An, Mỹ Khê. Sau khi tổng hợp kết quả kiểm tra, có 13 đơn vị vi phạm về môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

Trong 61 địa điểm kinh doanh du lịch này có nhiều đơn vị vi phạm về xây dựng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường làm văn bản đề nghị các đơn vị liên quan có thẩm quyền xử lý.

Nguồn:https://plo.vn/do-thi/moi-truong/phat-9-khach-san-vi-pham-xa-thai-630-trieu-dong-o-da-nang-837349.html