Đang neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng), lúc 22 giờ 10 ngày 10-1, tàu cá ĐNa 91023 bỗng bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, nhiều người dân cố gắng dập lửa nhưng do tàu gỗ và có ngư lưới cụ nên lửa bùng phát lớn. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy và khoanh vùng không để cháy lan, ngăn chặn không cho "Bà Hỏa" xuống hầm chứa dầu của tàu.Đang neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng), lúc 22 giờ 10 ngày 10-1, tàu cá ĐNa 91023 bỗng bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, nhiều người dân cố gắng dập lửa nhưng do tàu gỗ và có ngư lưới cụ nên lửa bùng phát lớn. 

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy và khoanh vùng không để cháy lan, ngăn chặn không cho "Bà Hỏa" xuống hầm chứa dầu của tàu.


Nguồn:http://cadn.com.vn/news/121_201015_-ba-hoa-tham-tau.aspx