Đà Nẵng báo cáo phản hồi về nước sinh hoạt12/01/2018 07:46:00 AM

Liên quan đến những phản ánh về tình hình nước sinh hoạt tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, mới đây, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng đã có văn bản phản hồi

Theo đó, trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của người dân xã Hòa Bắc và Hòa Phú, Sở đã đề xuất UBND TP Đà Nẵng cho sửa chữa và giao cho công ty khai thác thủy lợi quản lý, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân. Đối với công trình cấp nước khe Dâu, sở cũng đã cho bổ sung bể lọc để tăng chất lượng nước, đồng thời bổ sung các van xả cặn để xả bùn cát.

Hiện nay, công ty khai thác thủy lợi đã ký hợp đồng và cấp nước phục vụ cho các hộ dân thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Tuy nhiên, từ tháng 8 đến nay vẫn chưa thu tiền sử dụng nước. Cơ quan này cũng kêu gọi người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và phải trả tiền sử dụng nước.

Nguồn:https://vtv.vn/vtv8/da-nang-bao-cao-phan-hoi-ve-nuoc-sinh-hoat-20181130201812087.htm

Loading...